Przebieg zajęć


Spotkania Kijanek mają charakter nauki połączonej z zabawą. Jest to sekcja rekreacyjna, nie wypoczynkowa, więc zajęcia nie mają postaci treningu, lecz odpowiednich ćwiczeń pływackich przeplatanych grami i swobodnymi formami nauki. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym co sobotę o godzinie 8:15. Początkowo sekcja korzystała z basenu MZK, w roku 2000 przeniosła się na basen Hajduki w Chorzowie Batorym. Pierwszym punktem zajęć jest rozgrzewka na lądzie, po której dzieci udają się pod prysznic. Następnie kierują się na konkretny tor – odpowiada on jednej z czterech grup zaawansowania. Grupy te liczyły 8 do 15 osób, każdą opiekuje się dwoje lub troje prowadzących. Po rozgrzewce w wodzie zaczyna się główna część zajęć, podczas której członkowie Sekcji doskonalą poprawne techniki pływania oraz poznają elementy ratownictwa, a także uczą się pracy w grupie i odpowiedzialności za partnera współćwiczącego, spędzając przy tym miło czas w wodzie. Na zajęciach dzieci korzystają z rozmaitych sprzętów pomocniczych typu deski pływackie, makarony, sprzęt ABC, łapki, krążki nurkowe, a także sprzętu ratowniczego typu: koła ratunkowe, bojki SP, rzutki rękawowe i piłkowe, manekiny, pasy holownicze.