Historia

24 Listopada 1993 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze chorzowskiego Oddziału WOPR. Po oficjalnym otwarciu i omówieniu najważniejszych spraw, głos zabrał jeden z aktywnych działaczy – Zygmunt Nancka. Wspierany przez kolegów – Manfreda Skalbanię i Joachima Czyrnika, zaproponował założenie szkółki dla dzieci już pływających. Celem sekcji maiło być doskonalenie umiejętności pływackich oraz zapoznawanie z technikami ratownictwa wodnego, co w przyszłości miało zaowocować pozyskaniem kolejnych ratowników w chorzowskim Oddziale. Tak więc 15 kwietnia 1994 roku z pomocą Manfreda Skalbani, Joachima Czyrnika, Grzegorza Turchana oraz Jerzego Majwskiego, Zygmunt Nancka założył pierwszą w Polsce Dziecięcą Sekcję Ratowniczą o wdzięcznej nazwie Kijanki. Instruktorami prowadzącymi zajęcia zostali: Zygmunt Nancka, Manfred Skalbania, obecny nestor Klubu Seniora Jan Wilczek oraz Paweł Dziaczkowski. W razie potrzeby pomagali pozostali założyciele. Pieczę nad dokumentami sprawowała Agnieszka Puper.