Aktualności

NOWY SEZON

Prosimy rodziców/opiekunów dzieci nowoprzyjętych (od września 2021) o zgłoszenie się po odbiór koszulek. Będą wydawane w holu o 8.

Wysokość składki

Przypominamy, że miesięczna składka DSR "Kijanki"  wynosi 50 zł. Prosimy by składkę opłać kwartalnie.