Aktualności

NOWY SEZON

Na pierwsze zajęcia w nowym sezonie zapraszamy 11 września 2021 roku.

Prosimy o obecność jednego rodzica/opiekuna w celu podpisania uaktualnionego regulaminu.

Wysokość składki

Przypominamy, że miesięczna składka DSR "Kijanki"  wynosi 50 zł. Prosimy by składkę opłać kwartalnie.